CliniNET Departemental is een uitgebreid en volledig beheersysteem voor specialisten in zelfstandige praktijken, ziekenhuisafdelingen en zorgcentra waarbij alle functionaliteit voor de dagdagelijkse administratie helemaal geïntegreerd is met het beheer van medische dossiers:

 • afsprakenbeheer, afspraken via het internet en planning,
 • patiëntadministratie met ondersteuning van de elektronische identiteitskaart,
 • controle verzekerbaarheid via een MyCareNet verbinding,
 • tarifering van de prestaties volgens de locatie en de verzekerbaarheid van de patiënt,
 • facturering, volledige administratie derde betaler en kasbeheer,
 • elektronisch medisch dossier met automatische registratieprocedures,
 • geneesmiddelenregister en geneesmiddelenvoorschriften,
 • integratie onderzoeksresultaten en beeldmateriaal,
 • integratie gescande documenten en externe bestanden,
 • koppelingen met medische diagnostische apparatuur,
 • gegevensuitwisseling met Microsoft Office toepassingen,
 • uitwisseling van elektronische documenten via medische brievenbussen,
 • MKG en medische en financiële statistieken,
 • elektronische geautomatiseerde verslaglegging naar derden,
 • mogelijkheid tot HL7 ondersteuning in ziekenhuisafdelingen.

CliniNET wordt standaard geleverd met een algemeen medisch dossier voor specialisten: contactinformatie, antecedenten, anamnese, klinische onderzoeken, technische onderzoeken, diagnose, medicatie, behandelingen en ingrepen.

 

Voor een aantal specialismen zijn uitgewerkte specialistische dossiers beschikbaar:

 • Cardiologie,
 • Dermatologie,
 • Fysische geneeskunde,
 • Gynaecologie - verloskunde,
 • Heelkunde,
 • Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie,
 • Neurologie,
 • Oftalmologie,
 • Otorinolaryngologie.

Hiernaast biedt CliniNET Departemental ook de algemene formulieren aan zoals de integratie van labo en radiologie, attesten werkonbekwaamheid, voorschrift radiologie enz.

CliniNET Departemental beschikt over een geïntegreerde configuratietools waarmee het medisch dossier en het verslag volgens de specifieke noden van de praktijk of dienst gepersonaliseerd of aangevuld kan worden.

 

Cardiologie

Dermatologie

Fysische geneeskunde

Gynaecologie - verloskunde

Heelkunde

Maxillo faciale chirurgie

Neurologie

Oftalmologie

Otorinolaryngologie


Volgens de gewenste functionaliteit is CliniNET Departemental verkrijgbaar in drie edities:

 • Entry edition of secretariaatsversie met patiëntadministratie, agenda en verslaglegging,
 • Extended edition of financiële versie met patiëntadministratie, agenda, verslaglegging, tarifering, facturering, getuigschriften, administratie derde betaler en kasbeheer,
 • Advanced edition of zorgverlener versie met patiëntadministratie, agenda, verslaglegging, tarifering, facturering, getuigschriften, administratie derde betaler, kasbeheer, medisch dossier, instelbare dossierformulieren, voorschriften, integratie beelden en resultaten, MKG en statistieken.

Elke editie wordt aangeboden in hoofd-licentie of sub-licentie naargelang de licentie door een zorgverlener of door een medewerker wordt gebruikt.

 

CliniNET Departemental kan in licentie genomen worden mits een permanente gebruikslicentie of een jaarlijkse licentie.

 • Permanente gebruikslicentie: U kunt permanent gebruik maken van CliniNET Departemental na het betalen van een éénmalige licentie. Optioneel kan een abonnement worden genomen voor ondersteuning en bijwerkingen, voor internet agenda's en voor databasehosting,
 • Jaarlijkse huurlicentie: U betaalt een jaarlijks huurbedrag voor gebruik van CliniNET Departemental, voor ondersteuning en bijwerkingen en voor internet agenda's. Optioneel kan een abonnement voor databasehosting genomen worden.

Wenst u meer informatie over CliniNET Departemental, over de geboden functionaliteit voor uw specialisme, over de licentie- en ondersteuningsvoorwaarden of over technische specificaties?

Stuur ons een bericht en we nemen spoedig contact met u op.


CliniNET Departemental kan aangevuld worden met de volgende CliniNET producten en diensten:

 • CliniNET WebUpdate: Updateabonnement waarbij aanpassingen en verbeteringen aan de programmatuur en de laatste RIZIV nomenclatuur en geneesmiddelenrepertorium kunnen opgeladen worden. Het abonnement voorziet hiernaast ook ondersteuning op afstand via de ondersteuning site en een WebAgenda abonnement per CliniNET Departemental Advanced hoofdlicentie. CliniNET Webupdate is inbegrepen bij een jaarlijkse licentie en is optioneel voor gebruikers met een permanente gebruikslicentie van CliniNET Departemental.
 • CliniNET WebAgenda: Met de CliniNET WebAgenda kunnen patiënten en verwijzers een afspraak in een CliniNET Departemental agenda via het internet vastleggen. Per WebUpdateabonnement voor een CliniNET Departemental Advanced hoofdlicentie is een abonnement voor een WebAgenda inbegrepen. Bijkomende WebAgenda abonnementen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
 • CliniNET Agenda Synchronisatie: Synchronisatie van CliniNET agenda's met de agenda's van telesecretariaten,
 • CliniNET Online: Webtoepassing waarbij gebruikers via het internet op Windows of Mac computers het CliniNET Departemental dossier of agenda kunnen bijwerken.
 • CliniNET DICOM Worklist: Communicatie tussen CliniNET Departemental en medische apparatuur voor het doorzenden van patiëntadministratie naar medische toestellen.
 • CliniNET HL7 ADT: Communicatie tussen CliniNET Departemental en HL7 systemen voor het ontvangen van patiëntadministratie.
 • CliniNET HL7 ORU: Communicatie tussen CliniNET Departemental en HL7 systemen voor het doorzenden van medische verslagen.

Een aantal communicatiemodules maken standaard deel uit van CliniNET Departemental zelf zoals de eHealth/MyCareNet verbinding, de uitwisseling van verslagen met medische brievenbussen eHealth box, MediBridge, Hector en Mexi en de rechtstreekse communicatie met diagnostische apparatuur dat in het dossier wordt ondersteund.


Computer: CliniNET Departemental werkt op elke Windows computer met Business of Professional versie Vista, Windows 7, Windows 8 of Windows 10 in 32 of 64 bitsuitvoering.

Microsoft Office: De samenwerking met Microsoft Office Professional is mogelijk vanaf versie 2003. Office Home of Personal wordt niet ondersteund. Minimaal dient Microsoft Word geïnstalleerd te worden op elke computer waarop verslagen met CliniNET worden aangemaakt.

Database: Microsoft SQL wordt als databasebeheerder gebruikt. Alle versies worden ondersteund. SQL Management tools en SQL SMO dienen minstens op één station beschikbaar te zijn. SQL Server Express kan gebruikt worden wanneer geen hogere capaciteit dan 10 GB wordt verwacht en het maximum aantal simultane gebruikers tot 3 beperkt blijft. Bij gebruik van CliniNET Cloud dient geen SQL Server licentie of installatie voorzien te worden.

Randapparatuur: Naargelang de gebruikte functionaliteit van CliniNET Departemental is de volgende randapparatuur nodig:

 • Kaartlezer: eID kaartlezer,
 • A4 printer: Laser- of inkjetprinter met A4 papierlade voor het afdrukken van verslagen en rapporten,
 • Voorschriftprinter: Laser- of inkjetprinter met 105X200 laadbak of manuele invoer voor het afdrukken van geneesmiddelenvoorschriften of attesten,
 • Getuigschriftprinter: Matrixprinter 80 kolommen voor het afdrukken van kettingformulieren getuigschriften verstrekte hulp.