Eenvoudig elektronisch zorgdossier met geïntegreerde eHealth functionaliteit: aanmaak patiëntendossiers met de eID kaart, controle verzekerbaarheid van de patiënt, Recip-e elektronisch voorschrijven, toegang tot de RIZIV adressenlijsten van zorgverleners, opslaan van documenten per patiënt en elektronische briefwisseling met geïntegreerde eHealthBox communicatie zonder gebruik te moeten maken van een externe communicatietoepassing (MediBridge/Hector/Mexi).

 

CliniNET Express combineert eenvoud en gebruiksgemak met de noodzakelijke functionaliteit voor elke zorgverlener:

  • Het patiëntenbestand waarbij patiëntenfiches door het lezen van de elektronische identiteitskaart aangemaakt en bijgewerkt kunnen worden en de verzekerbaarheid wordt nagegaan dank zij een automatische verbinding met de ziekenfondsen via eHealth/MyCareNet.
  • Het zorgverlenersbestand beheert de huisartsen en verwijzers en de manier waarop ze hun verslagen elektronisch willen ontvangen. Toegang tot de adressenlijst van de zorgverleners van het RIZIV is beschikbaar met een importfunctie.
  • De medische verslagen worden vanuit de fiche van de patiënt met Microsoft Word of met de geincorporeerde tekstverwerkeraangemaakt. Toegang kan aan twee medewerkers via het internet verleend worden om uw verslagen af te werken. De verslagen worden door CliniNET Express omgevormd naar het formaat van de bestemmeling en elektronisch doorgestuurd naar de eHealthBox van de geadresseerde.
  • Toegang tot de eHealthBox en de ontvangen documenten, informatieberichten en ontvangstbevestigingen. De ontvangen documenten kunnen in de overeenkomstige patiëntendossiers bewaard worden.
  • Het elektronisch voorschrift met geneesmiddelen, stofnamen en magistrale bereidingen kan aangemaakt en naar Recip-e verzonden worden. Voorschriften worden gemakkelijk vanuit de patiëntfiche hernieuwd. De medicatielijsten worden regelmatig aangepast volgens de gegevens van BCFI en APB.
  • Pdf documenten kunnen in de patiëntfiche aangehecht worden.

CliniNET Express: eenvoudig, overzichtelijk en bijzonder efficiënt.CliniNET Express is ontwikkeld rond de officiële eHealth platform services connectors. Dit zijn bibliotheken die op een gestandaardiseerde manier voor de integratie van de basisdiensten van het eHealth-platform zorgen. Het gebruik van de bibliotheken waarborgt dat de interfaces up-to date blijven en dat toekomstige aanpassingen aan de functionaliteit van de eHealth diensten vlot in CliniNET geïntegreerd kunnen worden.We maken er een punt van dat uw abonnement beantwoordt aan uw verwachtingen. Daarom voorzien we, voor elk nieuw jaarabonnement, een evaluatieperiode van 14 dagen gedurende de welke CliniNET Express volledig kan uitgeprobeerd worden. Bent u tevreden, dan betaalt u het abonnement op het einde van de proefperiode en loopt uw abonnement gewoon verder. Voldoet het abonnement niet aan uw verwachtingen? We zouden het uiteraard op prijs stellen dat u ons laat weten op welk vlak het abonnement niet voldoet. Zo u het wenst hoeft u echter niets te doen. Uw abonnement wordt in dat geval gewoon stopgezet.

 

Hoe gaat u verder tewerk? Volg de eenvoudig stappen, het neemt ca. 10 minuten in beslag:
   Vul het registratieformulier in,
   Bevestig uw identificatie door een code, die we u per SMS zullen doorsturen, in te geven,
   Installeer CliniNET Express. U kunt onmiddellijk aan de slag!


CliniNET Express Subscription Plan

   Verslagen aanmaken door middel van instelbare sjablonen met Microsoft Word of met de geïntegreerde tekstverwerker,
   Patiëntendossiers aanmaken en bijwerken door de identiteitskaart in te lezen,
   Verzekerbaarheid van de patiënt opvragen door een eHealth/MyCareNet verbinding,
   Aanmaak en verwerking in Recip-e van elektronische voorschriften met mogelijkheid om magistrale bereidingen te verwerken,
   Hernieuwen van elektronische voorschriften vanuit de patiëntfiche,
   Overzicht van niet afgehaalde voorschriften bij Recip-e en mogelijkheid tot het herroepen van voorschriften,
   Toegang tot de adressenlijst van de RIZIV zorgverleners met importmogelijkheid van zorgverleners in CliniNET Express,
   Volledig beheer van uw eHealthBox met integratie van ontvangen verslagen in de patiëntfiche,
   Conversie van de verslagen naar Medidoc, HealthOne of pdf formaat voor verzending naar uw correspondent via de eHealthBox,
   Mogelijkheid om pdf documenten in de patiëntfiche aan te hechten,
   Abonnement per zorgverlener met bijkomende toegang tot de gegevens door twee medewerkers,
   Lokaal archief van de gegevens.

 
Abonnementsprijs per zorgverlener, per maand, exclusief BTW: 9,54 EUR.
Abonnementsprijs per zorgverlener, per maand, inclusief BTW: 11,54 EUR.
250 MB Storage Pack inbegepen. Additionele packs verkrijgbaar aan 6,74 EUR ex. BTW per maand.
Abonnementsperiode: 1 jaar.