Met CliniNET Online brengen we uw gegevens veilig naar de Cloud.

Om een optimaal beheer van uw gegevens te garanderen is resoluut gekozen voor de samenwerking met een lokale Cloud partner die ijzersterke kwaliteitsgaranties kan voorleggen:
 

 • Real-time toegang tot uw gegevens vanuit elke internet locatie,
 • Geen investering in, en onderhoud van servers en databaselicenties,
 • Hosting van uw gegevens in hypermoderne datacentra in België met 24/7 monitoring,
 • ISO 27001 gecertificeerd beheer van uw vertrouwelijke gegevens,
 • Dagelijkse back-up met een retentie van minstens 14 dagen,
 • SSL beveiligde verbindingen met de Cloud server,
 • Gegarandeerde reactie- en oplostijden bij kritische incidenten,
 • Mogelijkheid om alle updates (programmatuur, medicatie, RIZIV nomenclatuur enz.) automatisch te laten opladen,
 • Monitoring van database en back-up via de CliniNET Ondersteuning website,
 • Rechtstreekse koppeling van CliniNET WebAgenda met de CliniNET agenda zonder synchronisatie.


Met eHealth, MyCareNet en Recipe-e heeft het internet een centrale plaats in het beheer van een medische praktijk ingenomen. Het is dan ook logisch om verder de voordelen van het internet optimaal te gaan benutten. Van zodra uw gegevens zich in de Cloud bevinden vallen alle beperkingen, inherent aan een lokale dataopslag, weg. Op elke locatie waar internet beschikbaar is verwerkt u, en uw medewerkers, de gegevens in real-time. Geen synchronisatieprocedures meer of over en weer bellen om afspraken vast te leggen. Naast onderhoud en back-up van uw gegevens kunnen we zorgen voor de installatie van updates aan programmatuur en gegevensbestanden (nomenclatuur prestaties, medicatie enz.) zonder dat u zich hierover hoeft te bekommeren. De Cloud infrastructuur maakt het ons mogelijk om u handige bijkomende diensten rond CliniNET te verlenen zoals het online configureren van uw dossier of het verzenden van afspraakherinneringen per SMS.

Dank zij de Cloud infrastructuur en de aanpassingen aan CliniNET Departemental kan u vandaag reeds met CliniNET Departemental op een veilige manier gebruik maken van de voordelen van werken in de Cloud. De web versie van CliniNET, CliniNET Online Web, wordt verder ontwikkeld rond de Cloud infrastructuur en voorziet de nieuwe functionaliteiten welke via eHealth worden geboden: controle verzekerbaarheid van de patiënt, elektronisch voorschrift enz. Aangepaste tools voor gebruik met CliniNET op smartphone en tablets werken eveneens in de Cloud.

'Computing in de Cloud' is een techniek waarbij u uw gegevens via het internet opslaat en beheert. In brede zin staat de Cloud voor een netwerk van onderling aangesloten computers, een soort wolk van computers, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer zijn gegevens opgeslagen zijn of waar die computers precies staan. De gebruiker hoeft geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software, is niet verantwoordelijk voor het onderhoud en hoeft zich niet te bekommeren over de details van de infrastructuur. Ideaal, ware het niet dat het beheer van medische gegevens specifieke eisen inzake beveiliging en verantwoordelijkheid. Het is, met andere woorden, geen optie om de klassieke Cloud voor het beheer van dergelijke gegevens in te schakelen.

Door samen te werken met een lokale Cloudpartner die ijzersterke kwaliteitsgaranties kan voorleggen inzake bedrijfsbeheer (ISO 9001) en beheer van privacygevoelige informatie (ISO 27001) kunnen we een Cloud infrastructuur aanbieden welke aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Cloudpartner Combell is de absolute marktleider in hostingdiensten voor bedrijven en IT integratoren en is, sinds 1999, uitgegroeid tot de meest betrouwbare one-stop partner voor de hosting van zowat elke IT infrastructuur, website of applicatie. In tegenstelling tot de klassieke internationale Cloud providers is, met onze Cloud partner, geen onduidelijkheid over waar uw gegevens zich precies bevinden, wie ervoor verantwoordelijk is, en welke garanties bij problemen worden geboden.

Uw gegevens worden beheerd, onderhouden en gevrijwaard door specialisten op een niveau dat onmogelijk kan bereikt worden met lokale installaties. De verbindingen naar de Cloud-server zijn SSL versleuteld waardoor de vertrouwelijkheid van de gegevens maximaal is gegarandeerd. De gegevens zelf worden ondergebracht in hypermoderne datacentra met gegarandeerde stroomvoorziening, klimaatregeling en brandbeveiliging. De eigen netwerkinfrastructuur is redundant uitgevoerd wat concreet betekent dat alles dubbel geïnstalleerd is. Gaat er toch een systeem uit, dan neemt het andere systeem over. Geavanceerde beveiligingssystemen zijn aanwezig om 24/7 het volledige data center te controleren. Camerabeveiliging verloopt via een gesloten circuit waarbij elke activiteit geregistreerd en bijgehouden wordt. Elke persoon die toegang heeft tot het data center moet zich geldig identificeren en wordt op die manier steeds geregistreerd bij aan- en afmelden. Koeling wordt door hoog kwalitatieve airco-installaties uitgevoerd die redundant staan opgesteld op verschillende plaatsen in het data center. Onze Cloud partner maakt gebruik van meerdere providers voor netwerk connectiviteit. De backbone netwerken van deze providers zijn volledig redundant: alle knooppunten of nodes in de backbone zijn met minstens twee andere knooppunten verbonden via circuits die afzonderlijk een andere route volgen. Hierdoor ontstaat een netwerk dat optimaal bestand is tegen storingen.

Kortom, alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om uw gegevens veilig naar de Cloud te brengen.

Als u CliniNET Departemental nog niet gebruikt, dan kan u een Cloud hosting formule bij de bestelling van uw licenties aanduiden. Start met een Starter of Small formule tenzij u een idee heeft over de nodige capaciteit.

Bent u reeds CliniNET Departemental gebruiker? Controleer eerst de capaciteit van uw database om na te gaan over welk budget u voor de Cloud hosting moet voorzien. Start CliniNET Departemental op, klik de knop Beheerder in het verwelkomingsscherm aan en klik, in het venster CliniNET Database Maintenance op tab Database. De capaciteit van de database, uitgedrukt in megabytes verschijnt in de lijst. Deel de waarde door 1000 om de capaciteit in gigabytes uit te drukken, en vermenigvuldig het resultaat met 1,25 als marge om de aangroei van uw database op korte termijn op te vangen. Bekijk, rechts in de lijst, met welke formule de nodige capaciteit overeenkomt.

Om CliniNET in de Cloud te bestellen kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website of neemt u telefonisch of per email contact op. Het is mogelijk om de werking van CliniNET in de Cloud vanuit de verschillende locaties op voorhand te evalueren. Contacteer ons voor meer informatie.

Via de CliniNET Ondersteuning Website kunt u uw database in de cloud monitoren. U kunt op elk ogenblik nagaan hoeveel capaciteit uw database in beslag neemt en wanneer de laatste volledige back-up van uw gegevens werd uitgevoerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de Cloud hosting formules opgedeeld volgens capaciteit. De maandelijkse huurprijzen zijn exclusief BTW en inclusief huur infrastructuur, onderhoud, back-up, beveiliging verbinding, dataverkeer en SQL licenties. De activatie en setupkosten bedragen 350,00 EUR ex BTW. De huurovereenkomsten zijn opzegbaar uiterlijk drie maanden voor de aanvang van een nieuw kalenderkwartaal en worden per kwartaal gefactureerd.

 • Starter 10 GB: 45,00 EUR ex BTW
 • Small 20 GB: 88,00 EUR ex BTW
 • Medium 30 GB: 129,00 EUR ex BTW
 • Large 40 GB: 168,00 EUR ex BTW
 • Extra large 50 GB: 205,00 EUR ex BTW
 • Extended XL 75 GB: 292,50 EUR ex BTW
 • Max 100 GB: 370,00 EUR ex BTW
 • Ultra 150 GB: 525,00 EUR ex BTW

Om CliniNET in de Cloud te gebruiken moet u beschikken over een goede internetverbinding, een PC of notebook met Windows Professional 11,10, of 8 met CliniNET Departemental Advanced, Extended of Entry. Verder is de installatie nodig van Word 2003, 2007, 2010 of 2013 en van een betrouwbare antivirus en bescherming tegen internetdreigingen (Bitdefender, Norton enz.). Om het versleutelen van de gegevens te versnellen zorgt U best voor voldoende centraal geheugen en worden de energie-instellingen van Windows ingesteld om een maximale performantie van de processoren te bekomen.

NOTA: Regelmatig verhogen de internetproviders de download en uploadsnelheden van hun abonnementen. Soms kunnen de verhoogde snelheden slechts bereikt worden nadat modem en router door de provider zijn aangepast. Door het internet speedtest testprogramma uit te voeren kan u de effectieve snelheid van uw internetverbinding meten en, indien nodig, stappen ondernemen bij uw internetprovider om de laatste versie van modem/router te laten installeren.