CliniNET Departemental is uitermate geschikt voor het administratief beheer en voor het aanmaken en opvolgen van de patiëntendossiers in een medische afdeling van een ziekenhuis of zorginstelling.

De zorgepisodes binnen de afdeling worden in het CliniNET medisch dossier door configureerbare formulieren vastgelegd. De instelbare formulieren zorgen ervoor dat de registratieprocedure perfect is afgestemd op het specialisme en op de organisatie en de standaarden van de medische dienst.
CliniNET gaat verder dan MKG registratie door ICD codering: de mogelijkheid om zeer gestructureerd te registreren zal bijzonder gewaardeerd worden door medische afdelingen waar opvolging, statistische informatie, wetenschappelijk onderzoek en medische publicaties belangrijk zijn.

CliniNET Services zijn onafhankelijke deelprogramma’s die, in een private raadpleging of in een ziekenhuisafdeling, ervoor zorgen dat informatie met andere systemen wordt gedeeld en uitgewisseld.

CliniNET beschikt over services om informatie bij ziekenfondsen op te vragen, de patiëntadministratie in een ziekenhuis in te lezen, verslagen naar een ziekenhuissysteem door te sturen, facturatiegegevens naar een ziekenhuissysteem door te sturen.
Hierbij wordt telkens gebruik gemaakt van internationale standaarden.


In de meeste ziekenhuizen wordt in verschillende medische afdelingen gebruik gemaakt van toepassingen van verschillende leveranciers. Vaak zijn ziekenhuis-brede informatiesystemen niet voorzien om alle behandel- en registratieprocessen en onderzoeksresultaten van alle afdelingen en voor alle specialismen in het ziekenhuis te kunnen integreren.
Een vanzelfsprekende oplossing bestaat er dan in om een departementaal systeem in de afdeling te installeren dat zorg draagt voor de specifieke registratieprocessen eigen aan het specialisme van de medische afdeling, en dat op een efficiënte manier communiceert met de andere zorg-informatiesystemen van het ziekenhuis.
Door alle relevante informatie van het departementaal systeem naar het ziekenhuis informatiesysteem door te sturen beantwoordt de configuratie aan de noden van de andere zorgverstrekkers van de zorginstelling om inzage te krijgen in de zorgepisodes van hun patiënten in de betrokken medische afdeling.
Met CliniNET kunnen communicatiemodules ingezet worden om de volgende gegevens met het ziekenhuis informatiesysteem (ZIS) uit te wisselen:

  • Patiëntadministratie: Het ziekenhuis stuurt de administratieve gegevens van de patiënten die zich voor de dienst inschrijven naar het CliniNET departementaal systeem van de dienst. De communicatie kan al dan niet geïnitieerd worden door CliniNET zelf, door bijvoorbeeld het nationaal nummer van de patiënt naar het ZIS te sturen. Door de administratieve gegevens van de patiënt ter beschikking te stellen wordt het patiëntendossier automatisch in CliniNET aangemaakt en/of bijgewerkt en wordt de patiënt in beide systemen op dezelfde manier geïdentificeerd.
  • Consultatie-, onderzoek- en operatieverslagen: De verslagen van de dienst worden in CliniNET aangemaakt en worden, samen met het identificatienummer van de patiënt, stelselmatig naar het ZIS doorgezonden voor integratie in het ziekenhuisdossier.
  • Minimale Klinische Gegevens: De minimale klinische gegevens van de zorgepisode van de patiënt kunnen in CliniNET door gestructureerde registratie met de ICD nomenclatuur geregistreerd worden en naar het ZIS doorgestuurd worden.
  • Medische prestaties: de medische prestaties van de dienst welke tijdens de zorgepisode van de patiënt door de leden van de dienst uitgevoerd zijn kunnen in CliniNET door gestructureerde registratie aan de hand van de RIZIV nomenclatuur vastgelegd en naar het ZIS doorgestuurd worden.
Hiernaast is het ook mogelijk om informatie over afspraken, planning van onderzoeken en ingrepen en medicatievoorschriften met het ZIS uit te wisselen.

Voor de communicatie tussen CliniNET en de verschillende zorginformatiesystemen in het ziekenhuis worden internationale standaarden gebruikt.
De gegevensuitwisseling tussen deze systemen vindt plaats door middel van het uitwisselen van elektronische berichten. De structuur van die berichten wordt gedefinieerd door standaarden zoals HL7.
Naast HL7 wordt in de gezondheidszorg ook gebruikgemaakt van XML- en DICOM standaarden, onder meer voor de koppeling van medische apparatuur. De communicatiemodules worden, onafhankelijk van de CliniNET toepassing zelf, op maat ontwikkeld volgens de zorginstelling onder de vorm van Windows Services.