Ondersteuning

Om de CliniNET toepassingen en diensten optimaal te kunnen ondersteunen biedt CliniNET het CliniNET WebUpdate ondersteuningsabonnement aan. Het abonnement zorgt ervoor dat uw toepassing up-to-date blijft: updates aan programmatuur en wijzigingen aan nomenclatuur en geneesmiddelenregister worden via het Internet ter beschikking gesteld en geïnstalleerd.

Abonnees kunnen beroep doen op telefonische support of support op afstand voor ondersteuning bij het gebruik van het CliniNET beheersysteem. Betalende support is beschikbaar voor andere ondersteuningsaangelegenheden of voor CliniNET gebruikers die geen abonnement hebben afgesloten.

 

Formulier Supportaanvraag   Sorry. This form is not available for your region.

Vul dit formulier in om ondersteuning aan te vragen bij het gebruik van CliniNET of bij het instellen van uw medisch dossier. Omschrijf uw vraag naar ondersteuning zo volledig en nauwkeurig mogelijk en geef aan op welke momenten de ondersteuning kan gepland worden.

Na de behandeling van uw aanvraag ontvangt u een email met het tijdstip van ondersteuning op afstand.

Vereiste velden zijn met een -teken gemarkeerd.

 

Probleemomschrijving

BELANGRIJK: Geef bij melding van een probleem de omstandigheden waarin het probleem zich voordoet: na installatie op een nieuwe computer, na een update, na een configuratiewijziging, enz. Deze informatie kan de ondersteuningstijd aanzienlijk verkorten.

Voeg tot twee beeldbestanden toe aan uw ondersteuningsaanvraag.
De bestanden zijn van het formaat jpg, jpeg, png of bmp en zijn elk niet groter dan 2,5 MB.
Selecteer het bestand en klik 'Bestand opladen' om het beeldbestand in te voegen.

  

Identificatie

Contactgegevens

 
 

Voorkeuren ondersteuning op afstand

Ondersteuningsvoorwaarden

Ondersteuning op afstand is inbegrepen in het CliniNET WebUpdate of CliniNET Express abonnement voor zover de ondersteuning enkel betrekking heeft tot het gebruik van de CliniNET toepassingen.
Ondersteuning met betrekking tot de installatie of tot de herinstallatie van CliniNET of van andere toepassingen, het configureren van het dossier, het instellen van het besturingssysteem, het instellen van gebruikers en toegangsrechten, het instellen en configureren van databasebeheerders, randapparatuur, certificaten, firewalls en antivirus systemen, communicatiemodules, netwerkaansluitingen en communicatie met externe toepassingen is niet inbegrepen in het WebUpdateabonnement en wordt aangerekend aan 28,07 EUR exclusief BTW per schijf van 15 minuten. Elke begonnen schijf van 15 minuten wordt gelijkgesteld met 15 minuten.
Ondersteuning op afstand wordt zonder resultaatsverbintenis geleverd. Indien het probleem na de ondersteuning niet is opgelost zal een mailbericht naar de aanvragen gericht worden met het resultaat van de probleemanalyse. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt uitdrukkelijk afgewezen.
BELANGRIJK: Ondersteuning op afstand is slechts mogelijk wanneer alle laatste Windows updates geïnstalleerd zijn. Om zeker te zijn dat deze geïnstalleerd zijn start u de PC volledig opnieuw op vooraleer u de QuickSupport of TeamViewer module opstart om de toegang op afstand mogelijk te maken.
Gedurende de geplande ondersteuningssessie moet de aanvrager aan de PC ter beschikking blijven en de instructies van het scherm opvolgen. Wachttijden worden steeds in rekening gebracht, ook wanneer het voorwerp van de ondersteuning inbegrepen is in het abonnement. Afspraken die niet zijn nagekomen en die niet minstens 24 uur op voorhand zijn geannuleerd worden eveneens in rekening gebracht.

 


CliniNET WebUpdate

Welkom op de ondersteuningssite voor CliniNET WebUpdate abonnees.

Via deze deelsite kunnen CliniNET gebruikers met een WebUpdate abonnement de laatste programmatuurversies downloaden en de CliniNET diensten configureren.
De toegang tot deze site is voorbehouden aan CliniNET Upgrade Abonnees en vereist de identificatie van de gebruiker.


Ondersteuning op afstand voorbereiden

Bij ondersteuning op afstand nemen we uw computer op afstand over om het probleem te kunnen onderzoeken. De toegang tot uw computer is strikt beperkt tot de ondersteuningsperiode. U geeft ons toegang door een ondersteuningsmodule op te starten en ons de identificatie en wachtwoord van de ondersteuningsmodule per mail door te sturen. Sluit u de ondersteuningsmodule af, dan is geen communicatie mogelijk of dan wordt de communicatie afgebroken. We krijgen geen toegang tot uw computer zonder uw toestemming.
Volg de volgende stappen wanneer u een antwoord heeft ontvangen op uw vraag tot ondersteuning en een afspraak hiervoor is vastgelegd:
1. Sluit af en herstart uw computer. Zo bent u zeker dat de laatste Windows updates geïnstalleerd zijn.
2. Start, een tiental minuten voor het afgesproken ondersteuningstijdstip, de ondersteuningsmodule op via de volgende link:


 Ondersteuningsmodule opstarten.

3. Wacht eventjes tot de module opgeladen is. Laat het venster openstaan tot na de ondersteuning. Noteer de gegevens 'Uw ID' en 'Wachtwoord' van het venster en mail die, samen met uw naam, aan de hand van de volgende link:


 Toegangscodes ondersteuning mailen.

Op het afgesproken tijdstip wordt de ondersteuning gestart. Blijf bij uw computer. Uw tussenkomst kan nodig zijn tijdens de ondersteuning. Dank voor uw medewerking.